เราจัดทำเว็บนี้มาเพื่อให้ความรู้ความสามารถในการดูแลร่างกายเท่านั้น มิได้ทำเพื่อผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น